วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

 
                7/January/2011
Learning log out Class

"มาร์ค"ฮึ่ม! สั่งปลด "ธงชาติเขมร" ในพื้นที่พิพาท
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 26 มกราคม ที่รัฐสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการปักธงชาติกัมพูชาในพื้นที่อ้างสิทธิของทั้งไทยและกัมพูชา ว่า
เรื่องถ้ามีธงเดี๋ยวคงมีการเอาลง อย่างกรณีพื้นที่ที่มีการจับกุม 7 คนไทย ในบริเวณนั้นเคยมีปัญหาเรื่องการชักธงก็บอกว่าไม่ได้ ซึ่งมันเป็นแนวที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ยังไม่ทราบว่ามีการปักธงตรงไหนอย่างไร
เมื่อถามว่า ผลที่เกิดขึ้นบริเวณ 4.6 ตารางกิโลเมตร ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา จะใช้เป็นประโยชน์ในเวทีมรดกโลกอย่างไรบ้าง
นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ใช่ครับแน่นอน เราก็ต้องรายงานให้ทางกรรมการมรดกโลกได้เห็นว่าถ้าเขาเดินหน้ามาบริหารจัดการพื้นที่นี้ มีแต่จะทำให้เกิดความตึงเครียด ความขัดแย้ง ความรุนแรง ซึ่งมันตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์การมีอยู่ของกรรมการมรดกโลก


“Mark” hum! Order release “Flag Cambodia” in the disputed area
When the time 14:45 pm on Jan. 26 at Parliament, Prime Minister Mr. Abhisit Vejjajiva said Embroidery Flog of Cambodia in the area claimed that both Thailand and Cambodia.
If have the flag a moment would be taken down. A case of an area with the arrest of seven people in Thailand told me they did not fly the flag. It is line that need already. But still do not know where the flag how.
When asked results area 4:6 square kilometers in the past 2-3 weeks. Will be useful in stage how the word heritage.
Mr. Abhisit Vejjajiva said yes, of course. We had to report the World Heritage Committee see that if they continue to manage this area. Would only case tension conflict and violence, Which it contrary to the objectives of the existence of the  World Heritage Committee.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น