วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554


            26/November/2010
Learning log out Class

แสงอาทิตย์  Sunshine
เมื่อฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้า
When I wake up in the morning
แสงแดดก็สาดส่องเข้ามา
Sunshine’s falling on my skin
และฉันก็ปลุกเธอให้ตื่นเพื่อบอกว่า
And I call you up to tell you
ฉันมีความสุขเหลือเกินในตอนนี้
What a happy mood I’m in
รู้สึกถึงจังหวะภายในร่างกายฉัน
Feel the rhythm in my body
ซึ่งมีเพียงการร้องเพลงที่อยากทำ
And sing is all I want do
ฉันรู้ว่าแต่ละวันจะมีแสงสว่าง
I fill the day will bring me sunshine
ในวันที่อยู่กับเธอ
For it’s another day with you
           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น