วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

21/January/2011
Learning log out Class

ทำอย่างไรเราจะจำศัพท์ได้ดี?
  How to learn vocabulary

-  มีวิธีจดจำคำศัพท์มากมายลองใช้วิธีต่อไปนี้ดู
-  There are many ways of learning vocabulary. Try them all and use what is most effective for you.
-  จินตนาการคำศัพท์และนึกถึงภาพของสิ่งนั้น   
-  Likewise , imagine visually the word or action you learn.
-  ให้อ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า  (คำหรือประโยค)  จนกระทั่งพูดได้เองโดยไม่ติดขัด
-  Repeat the whole phrase or sentence until you can say it without hesitation , like a reflex – Language is reflex.
-  ใช้คำภาษาต่างประเทศในภาษาของตนเอง  จะทำให้คุณจดจำคำศัพท์นั้นได้ดี
-  E.g.  (Spanish) To remember the word ‘bread’ — ‘pan’ memorize the sentence, ‘I eat bread with butter’ –‘Como pan con mantequilla. Some call this Total Physical Response.
-  แต่ระวังจะถูกตำหนิได้ว่าใช้คำไทยคำอังกฤษคำนะ
-  Substitute words from your new language in to the language you speak normally.1 ความคิดเห็น: