วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

19/November/2010
Learning log out Class


ลดการใช้พลังงานจากปัญหาโลกร้อน  How save the energy in global warming time
-  ใช้รถเมล์แทนการใช้รถส่วนตัว
-  Using a bus than use a car when I go to school.
-  เปิดกระจกให้อากาศบริสุทธิ์  แทนการใช้เครื่องปรับอากาศ
-  Opening the windows than using air-condition
-  ใช้จักรยานแทนการเดินทางระยะสั้น
-  Using bicycle when I go in short distance.
-  เดินแทนการใช้รถในระยะใกล้ ๆ
-  Walking instead of using a car in a short distance.
-  ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้จำเป็นที่จะใช้
-  Turn off some electronic devices, when it not use.
-  ปรับเปลี่ยนโหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีโหมด  Stand by
-  Configuration your electronic devices in a standby mode.
-  ใช้สื่อต่าง    ในการประชาสัมพันธ์  วิธีการช่วยโลกนี้จากโลกร้อน
-  Promote “How to help this world from the global warming” by using forward mail and blog.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น