วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

12/November/2010
Learning out Class

MAKE YOUR LIFE
1. ทำใจให้มีความสุข  เรียนรู้ที่จะแสวงหาความสุขอย่างง่าย ๆ
- Make up mind to be happy. Learn to find pleasure in simple things.
2. ทำทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตให้ดีที่สุด ไม่มีใครที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามปรารถนา  ทุกคนย่อมมีทั้งความเศร้าใจและดีใจปะปนกันไปแต่ก็ควรจะเป็นเรื่องดีมากกว่าเรื่องร้าย
-  Make the best of your circumstances. No one has everything and everyone has something of sorrow intermingled with gladness of life. The trick is to make the laughter outweigh the tears.
3. อย่าเอาจริงเอาจังกับทุกอย่างมากจนเกินไป  อย่าคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าตนเองจะโชคร้ายเหมือนกับคนอื่น
-  Don’t take yourself too seriously. Don’t think that somehow you should be protected from misfortune that befalls other people.
4.  อย่าถือเอาผู้อื่นเป็นบรรทัดฐานของตัวเอง  เป็นตัวของตัวเอง
-  Don’t let your neighbor set your standards. Be yourself.
5. คุณไม่มีทางที่จะพอใจทุกคนได้  อย่าไปสนใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลาย
-  You can’t please everybody. Don’t let criticism worry you.
6. อย่าสร้างปัญหาให้ตัวเอง  จงทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ  หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้  เลิกเพ้อฝัน
-  Never borrow trouble. Do the things you enjoy doing but stay out of debt. Imaginary things are harder to bear than real ones.
7. หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์  ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  ไม่อิจฉาริษยา  ไม่สร้างศัตรูและก็ไม่เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น
-  Avoid people who make you unhappy. Since hate poisons the soul, do not cherish jealousy, enmity, grudges.
8. ให้ความสนใจในสิ่งต่าง ๆ เช่น  กรณีที่คุณไม่มีเวลาไปเที่ยวคุณก็อาจจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ๆ ได้
-  Have many interests. If you can’t travel, read about new places.
9. อย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่ผ่านมาแล้ว  อย่าไปรำพัน  รำพันถึงความเสียใจหรือความผิดที่ผ่านมา
-  Don’t hold postmortems. Don’t spend your time brooding over sorrows or mistakes.
10. อย่าอยู่ว่าง  คนที่มีอะไรทำ  คือ  คนที่มีความสุข
-  Keep busy at something. A busy person never has time to be unhappy.
                               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น