วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

31/December/2010
Learning log out Class
เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรดี  How to learn English
ไม่เป็นความลับอีกแล้วสำหรับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาและออกจะท้าทายสักหน่อย
There is no secret to learning a foreign. It takes time and involves taking risks.
ถึงอย่างไรก็ตาม  นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น    ได้
However , that dies not mean you cannot have a good time learning English or any other language.
ทางหนึ่งที่จะเรียนภาษาให้ได้ดีก็คือคุณจะต้องอ่านและฟังไปพร้อม    กัน
One of the best ways to learn a language is to read and listen at the same time.
อีกทางหนึ่งที่จะปรับปรุงภาษาต่างประเทศของคุณให้ดีขึ้น  ก็คือต้องพูดให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
Another good way to improve your foreign language skills is to speak as often as possible.
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศย่อมเกิดความผิดพลาดได้  แต่อย่าไปกังวล  ถ้าคุณไม่เข้าใจหรือพูดทุกคำได้อย่างถูกต้องในตอนเริ่มแรก
Everyone make mistakes when learning a foreign language. So don’t worry if you don’t understand everything or say every word correctly in first rime.
สิ่งสำคัญที่สุดคือ  ต้องมีความพยายาม
The important thing is to try.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น