วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2555


วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2555
ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
- ช่วบอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียนตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมและช่วยเช็คชื่อผู้ที่ทำผิดกฎระเบียบโรงเรียนเกี่ยวกับการแต่งกาย
- วันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนเลยหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำแนการสอนและใบงาน
 ภาระงานในช่วงบ่าย
- ทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- ทำใบความรู้และแบบฝึกหัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น