วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555


วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
- สอนนักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน วันนี้เป็นวันนที่สอนสนุกมากนักเรียนให้ความร่วมมือและร่วมกันตอบคำถามในห้องเรียน
 ภาระงานในช่วงบ่าย
- ให้คำปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและชี้แนะแนวทางในการสมัคร ก.ย.ศ
- จัดทำใบงานรายวิชาสื่อสารให้นักเรียนชั้น ม.1/1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น