วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 วันนรี้เป็นวันที่ฉันได้ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาคนเดียวและเป็นครั้งแรกด้วยเพราะครูที่เป็นที่ปรึกษาท่านอื่นติดราชการเลยไม่อยู่วันนี้เป็นอีกวันที่กลัวๆและตื่นเต้นมาก แต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีดิฉันได้พูดเกี่ยวกับการรับผิดชอบในการทำความสะอาดเขตพื้นที่ และได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
- วันนี้เป็นอีกวันที่ไม่ได้สอนเพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปปฐมนิเทศที่วัดพระพรหม
- ดิฉันได้ทำแผนรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร
- ดิฉันได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อใช้ในสื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ใบความรู และแบบฝึกหัด
ภาระงานในช่วงบ่าย
- ดิฉันได้ทำแผนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- ดิฉันได้ทำใบงานของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้ฐาน 
- ดิฉันได้เดินทางกลับบ้านเวลา 16:25 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น