วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2555

ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
- สอนคาบที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม. 1/3โดยที่ให้นักเรียนแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
ภาระงานในช่วงบ่าย
- สอนคาบที่6 วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.1/2 นักเรียนสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับการทักทายและเข้าเนื่อหาเกี่ยวกับการทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
- สอนคาบที่ 7 วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร ม.1/3 นักเรียนสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับการทักทายและเข้าเนื่อหาเกี่ยวกับการทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
- วันนี้ตอนเที่ยงคาบติดๆกันตอนบ่ายร้อนมากนักเรียนก็ร้อนครูก็ร้อนทำให้นักเรียนไม่อยากเรียนหนูก็พยายามถามและพยายามนำกิจกรรมที่สนุกมาให้เรียนมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น