วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ภาระในช่วงเช้า
- ดูแลนักเรียนเข้าแถว
- เข้าโฮมรูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 วันนี้เวรทำความสะอาดไม่สะอาดครูที่ปรึกษาที่ร่วมเป็นที่ปรึกษากับฉันได้ตักเตือนแล้วแบ่งโซนรับผิดชอบเป็นกลุ่ม
- วันนี้เป็นวันที่มีการสอนมากกว่าวันอื่นๆ คือ 4 คาบ คาบแรกดิฉันได้สอนภาษาอังกฤษสื่อสาร นักเรียนชั้น ม.1/2นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยเอาคะแนนมาล่อ
- คาบที่สองได้สอนชั้น ม.1/3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีการให้พูดบทสนทนาทั่วๆไปและมีการให้ฝึกพูดแนะนำตนเองและเพื่อน นักเรียนตื่นเต้นในการทำกิจกรรมและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งนักเรียนจะสนใจมากเพราะเมื่อมีส่วนร่วมก็จะมีคะแนน
- คาบที่สี่สอนนักเรียนชั้น ม.1/3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทักทายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการและการถามตอบเกี่ยวกับสารทุกข์สุขดิบ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามในชั้นเรียน
- คาบที่หกดิฉันได้สอนนักเรียนชั้น ม.1/1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารนักเรียนห้องนี้น่ารักมากเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคน ทุกคนกระตือรือร้นที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ วันนี้นักเรียนเริ่มรู้สึกง่วงในช่วงหลังดิฉันเลยสอนเพลงภาษาอังกฤษ 1 เพลงพร้อมด้วยท่าประกอบทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและตื่นตัวไม่ง่วงนอนอีกเลย
- กลับบ้านเวลา 16:20 น. ก่อนกลับบ้านได้ช่วยครูในหมวดภาษาต่างประเทศกวาดขยะ  ปิดหน้าต่าง  และปิดประตูให้เรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น