วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

                                                                                                                              11/February/2011                                            
  Learning Log out Class
สถานีนักแปลจุดเริ่มต้นเส้นทางนักแปลมืออาชีพ  Moonlike
1. ฉันชอบสีเขียวมากว่าสีแดง
- I prefer green to red.
ประธาน + like + สิ่งที่ชอบมาก + more than + (ประธาน + like) + สิ่งที่ชอบน้อยกว่า
เช่น  I like you more than (I like) Pete. ฉันชอบคุณมากว่าพีท
        I like swimming more than (I like) singing. ฉันชอบว่ายน้ำมากกว่าร้องเพลง
ประโยคข้างบนไม่ผิดหรอก  แต่ประโยคของคุณจะมีสำนวนที่ดีกว่าถ้าคุณใช้รูปประโยคต่อไปนี้
ประธาน + prefer + สิ่งที่ชอบมากกว่า + to + สิ่งที่ชอบน้อยกว่า
เช่น        I prefer Jenny to Denis.
                ฉันชอบเจนนี่มากว่าเดนนิส
               I prefer watching TV at home to going to the cinema.
                ฉันชอบทีวีที่บ้านมากกว่าออกไปดูหนัง
*ดังนั้น  การที่บอกว่าฉันชอบสีเขียวมากกว่าสีแดงจึงใช้ว่า  I prefer green to red.
แล้วถ้าอยากบอกว่า  “ชอบที่สุด”  ละ ?
คำว่าชอบที่สุดสามารถใช้ได้หลาแบบลองนำประยคตัวอย่างนี้ไปใช้กันนะ
ประธาน + like + สิ่งที่ชอบมากที่สุด + the most
เช่น        I like English the most
                ฉันชอบภาษาอังกฤษที่สุด
                ประธาน + like + สิ่งที่ชอบที่สุด + best
เช่น        I like English best
                ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษที่สุด
สิ่งที่ชอบที่สุด + is large + สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ + favorite (+ คำนามที่บอกหมวดหมู่ของสิ่งนั้น)
เช่น        English is my favorite (subject)
                ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ฉันชอบที่สุด
สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ + favovite (+ คำนามที่บอกหมวดหมู่ของสิ่งนั้น) + is large + สิ่งที่ชอบที่สุด
เช่น        My favorite subject is English.
                วิชาที่ฉันชอบที่สุด  คือ  อังกฤษ
2. พรุ่งนี้ฉันจะไปส่งจอห์นที่สนามบิน
I’m seeing John off at the airport tomorrow
ความหมาย “ส่ง”  มีหลายคำอาจใช้เป็นคำว่า send  ถ้าใช้คำนี้หมายถึง  การให้บุคคลนั้นไปสถานที่เพื่อทำงานให้เรา  เช่น  A police officer was sent to her home. แต่กรณีนี้หมายถึง “ส่งคืน” เช่นไปส่งเพื่อนที่สถานีรถไฟไปส่งญาติจะใช้กริยาตัวนี้
See + คนที่เราไปส่ง + off
ดังนั้น  ประโยคข้างต้นต้องแปลว่า  I’m seeing John off at the airport tomorrow.
กริยาอื่น ๆ ที่ใช้พูดถึงการส่งคนได้เหมือนกัน คือ
*drop + คนที่เราไปส่ง + off
เช่น        I dropped my son off at school.
                ฉันไปส่งลูกชายที่โรงเรียน
                กริยา drop off ในที่นี้มีความหมายในเชิงว่าไปส่งด้วยยานพาหนะเป็นรถยนต์
*take + คนที่เราไปส่ง + to + สถานที่
เช่น        I took my son to school.
                ฉันพาลูกชายไปส่งที่โรงเรียน
take to ในที่นี้หมายความว่าเชิงพาไปหรือไปด้วยกันกับคน ๆ นั้นแต่ถ้าพากลับบ้านไม่ต้องใส่ to สามารถใช้ว่า
I took my son home ฉันพาลูกชายกลับบ้าน
แล้วไปรับ  ละ?
แนะนำกริยาตัวนี้  คือ
Pick + คนที่ไปรับ + up
กริยานี้ใช้กับการไปรับคนด้วยยานพาหนะ  เช่น
I will pick you up at eight o’ clock.
ผมจะขับรถไปรับคุณตอนแปดนาฬิกา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น